024 / 257 257 Subotica, Karađorđev put 2

ADSL uputstva

Budite online 24 časa dnevno bez ograničenja!

Uvezivanje

Prilikom potpisivanja ugovora o ADSL pretplati u TippNetu ili kod nekog od naših ADSL partnera, dobićete i potrebne uređaje (ADSL ruter, spliter itd). Uređaji su već konfigurisani, Vaši podaci su uneti u njih i sve što treba da uradite jeste da ih kod kuće pravilno povežete.

ADSL SplitterPovezivanje je jednostavno, postoji samo jedan zahtev odnosno uslov koji morate ispoštovati: tzv. spliter treba da uvežete direktno na telefonsku liniju. Ovo je važno zbog toga što većina domaćinstava ima dva ili više telefonskih aparata povezanih na istu telefonsku liniju. Telefonska instalacija izvedena je obično tako da telefonski vod na jednom mestu ulazi u kuću ili stan, pa se onda grana na više vodova, za svaki korišćeni telefonski aparat po jedan. Grananje je obično izvedeno u kutiji u zidu ili u nekom od telefonskih utičnica u zidu.

Vrlo je bitno da na linijski ulaz splitera (obeležen sa LINE) uključite telefonski vod PRE GRANANJA. Zatim na telefonski izlaz splitera (obeležen sa PHONE ili crtežom telefonske slušalice) priključite ostatak Vaše kućne telefonske mreže tako da se grananje vrši posle splitera. Ako ovo ne ispoštujete, moguće je da ćete imati dobar Internet, ali prvi telefonski poziv prekinuće Internet vezu.

Treći priključak na spliteru priključite na ADSL ruter koji ste dobili od nas. Ruter, opet, priključite na mrežni ulaz Vašeg računara. Ukoliko niste sigurni da ovo možete uraditi sami, najbolje pozovite našu službu tehničke podrške na telefon 024 555-765 gde će Vam pomoći dodatnim objašnjenjima i uputstvima. Po želji, povezivanje može uraditi i terenska ekipa TippNeta uz skromnu nadoknadu.

Migracioni kod (MIK)

Ako imate ADSL pretplatu kod nekog drugog Internet provajdera sa kojim niste zadovoljni, pređite u TippNet! Naš Internet je brz, stabilan i radi odlično.

Da biste preši na TippNet ADSL, potrebno je da od svog postojećeg internet provajdera zatražitemigracioni kod (skraćeno MIK). Na ovom koraku obično je potrebno da kod starog provajdera raskinete ugovor i vratite uređaje koje ste tamo dobili na korišćenje. VAŽNO: nikada nemojte otkazivati ADSL(osim ako želite da u potpunosti pređete na neku drugu vrstu Interneta, recimo 5G ili wireless), već samo zatražite MIK.

Kada ste ga dobili, dođite u TippNet ili kod nekog od naših ADSL partrnera, potpišite ugovor, saopštite svoj migracioni kod koji ste dobili od starog provajdera, ponesite kući naše uređaje i uživajte u Internetu.

Prelazak na naš ADSL je na ovaj način maksimalno pojednostavljen. Prelazak na naš sistem obavlja se u telefonskoj centrali praktično trenutno, dok stignete kući sa našom opremom i uvežete je, najverovatnije će vam TippNet ADSL veza već biti aktivna.

Prema važećim propisima koje je propisala Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) svaki provajder je obavezan da izda migracioni kod svom korisniku, ako on to zatraži.