024 / 555 765 Subotica, Karađorđev put 2

Preporuči i osvoji

Obezbedi mesec dana Interneta gratis!

Svim korisnicima omogućuje se korišćenje Astra Telekom „Preporuči i osvoji“ ponude koja podrazumeva da za svakog preporučenog novog potpisnika Ugovora za usluge Astra Telekoma korisnik - preporučilac ostvari pravo na korišćenje jednog meseca svoje usluge bez plaćanja nadoknade. Da bi korisnik - preporučilac ostvario ovo pravo potrebno je da Astra Telekom-u dostavi podatke o potencijalnom novom korisniku i da novi potpisnik Ugovora potvrdi svog preporučioca. Bilo kakve zloupotrebe ovog sistema nagrađivanja će biti sankcionisane u skladu sa zakonskim propisima i Opštim Uslovima korišćenja Astra Telekom usluga.