024 / 257 257 Subotica, Karađorđev put 2

new domain reg

Online registracija
Molimo Vas da upitnik popunite sa validnim i tačnim podacima! Lične podatke unesite onako kako su napisani u Vašoj ličnoj karti odnosno rešenju APR-a. Koristite latinično pismo i slova č,ć,š,đ,ž.
Za naziv domena koristite slova engleske abecede, brojeve i srednju crtu (-)!
Želite li kupiti domen hosting uslugu uz domen?
Domen hosting usluga obezbeđuje prostor za Vašu web prezentaciju, čini je dostupnom na Internetu, pruža e-mail adrese, bazu podataka itd. Za pregled parametara pojedinih hosting paketa kliknite ovde.
godina
popust na registraciju domena ( 5% od 5-9 godina, 10% na 10 godina)
Pre isteka Vašeg domena TippNet će vam poslati e-mail obaveštenje na adresu administrativnog kontakta, i isti ćete moći da produžite.

DNS serveri

Podaci o vlasniku domena

Podaci o vlasniku domena

Administrativna kontakt osoba

Tehnička kontakt osoba

Plaćanje


Iznos za uplatu 0 RSD