024 / 257 257 Subotica, Karađorđev put 2

Do sada je Internet radio odlično, sada je jako spor.

Do smanjenja brzine može doći iz više razloga. Najčešći problemi su:

Jačina signala se drastično smanjila ili signal uopšte ne postoji

  • Proverite antenu: da li ju je možda vetar okrenuo, da li je vidno oštećena (oluja, udar groma i slično).
  • Jake padavine (kiša, sneg) mogu kod starijih antena da izazovu prodor vlage u antenu ili u spoj antene sa kablom.
  • Antenski kabl ne sme da se lomi pod oštrim uglom - proverite.
  • Ako je slabljenje signala u proleće, skoro je sigurno da je neko drvo koje se nalazi između antene i predajnika olistalo - lišće prosto "guta" signal. Pokušajte okrenuti antenu ka nekom drugom našem predajniku, ili je premestiti na drugi deo krova gde drvo ne zaklanja predajnik.
  • Ako ste pomerali računar, možda je spoj antenskog kabla i wireless kartice oslabio ili ga nema - proverite.

Jačina signala je konstantno dobra, ali stranice se učitavaju sporo

  • Ovo se najčešće dešava kada je računar zaražen virusom koji generiše veliki saobraćaj i zaguši Vaš link  - skenirajte računar.

Jačina signala je u redu ali uopšte nemam protok podataka

  • I u ovom slučaju je najverovatnije reč o virusu. Neki virusi potpuno blokiraju pristup internetu - obavezno skenirajte računar, a najbolje je da ga donesete u naš servis, gde će to stručno uraditi naš serviser.
  • Možda je oštećen operativni sistem (Windows ili Linux) - ako ste dovoljno stručni, proverite, ako niste, donesite računar u servis.