024 / 257 257 Subotica, Karađorđev put 2

Imam laptop i želim da ga koristim bežično.

Sve je više korisnika TippNet wireless Interneta na 2,4 GHz koji žele da koriste svoj laptop tako što će slobodno šetati sa njime po stanu, kući ili čak dvorištu. To je moguće uspostavljanjem male kuće bežične mreže.

Za mrežu je potrebno: antena na krovu (nju već imate), access point i bežični ruter. Antena se poveže antenskim kablom sa access pointom, a ovaj se dalje poveže mrežnim kablom sa jednim bežičnim ruterom. Ruteri najčešće pored bežičnog dela (antenice) imaju još i četiri mrežna priključka, pa na njih možete povezati i četiri računara mrežnim kablom.

Konfigurisanje se razlikuje od uređaja do uređaja. Bitno je konfigurisanje rutera, jer ćete u njega uneti svoje podatke (korisničko ime i lozinku), dok je na access pointu potrebno pronaći najbliži TippNetov predajnik i povezati se na njega.

Sve što vam je potrebno za uspostavljanje jedne ovakve mreže možete pronaći u našoj prodavnici.

Kliknite na crtež kako biste videli šemu povezivanja uređaja.