024 / 257 257 Subotica, Karađorđev put 2

Cenovnik Astra MIX paketa

 

Napravi kombinaciju i uštedi sa Astra MIX paketima!

 

  Naziv paketa Max brzina (down/up) Televizija Mesečna pretplata Aktivacija usluge
Wireless STANDARD MIX NET+TV 10 Mbps / 2 Mbps 100+ TV kanala 2.298 din 500 din
PLUS MIX NET+TV 15 Mbps / 3 Mbps 100+ TV kanala 2.598 din 500 din
  Naziv paketa Max brzina (down/up) Telefonija Mesečna pretplata Aktivacija usluge
Wireless STANDARD MIX NET+TEL 10 Mbps / 2 Mbps 100 Min 1.698 din 500 din
PLUS MIX NET+TEL 15 Mbps / 3 Mbps 100 Min 2.098 din 500 din
  Naziv paketa Max brzina (down/up) Televizija + Telefonija Mesečna pretplata Aktivacija usluge
Wireless STANDARD MIX NET+TV
+TEL
10 Mbps / 2 Mbps 100+ TV kanala
+ 100 Min
2.697 din 500 din
MEGA MIX NET+TV+TEL 15 Mbps / 3 Mbps 100+ TV kanala
+ 100 Min
3.097 din 500 din
  Naziv paketa Televizija Telefonija Mesečna pretplata Aktivacija usluge
Wireless PRIME TV + TEL Standard 100 Min 1.399 din 500 din

Osnovna usluga podrazumeva:

 • Neograničen Internet pristup
 • 24/7 tehnička podrška
 • Minimalna dužina ugovora 24 meseca
 • Više od 100 TV kanala (Start, Arena Sport, Pink)

Korisnička oprema:

 • Bežični kućni ruter
 • Set-Top-Box
 • Telefonski ruter

Dodatne opcije i pogodnosti:

 • 1 email adresa @astramail.rs
 • Pristup Astra telekom promotivnim servisima
 • Mesečna naknada za iznajmljivanje dodatnog STB uređaja za drugi televizor - 399 din
 • Mesečna naknada za Arena Sport doplatni paket - 299 Din.
 • Mesečna naknada za PINK paket doplatni paket - 199 Din.
 • Mesečna naknada za 18+ doplatni paket - 199 Din.
 • Aktivacija dodatnog STB uređaja za drugi televizor - 1000 Din.
 • Mesečna naknada za Gledaj unazad 72h- 99 Din.

"Preporuči i osvoji"

Svim korisnicima omogućuje se korišćenje Astra Telekom „Preporuči i osvoji“ ponude koja podrazumeva da za svakog preporučenog novog potpisnika Ugovora za usluge Astra Telekoma korisnik – preporučilac ostvari pravo na korišćenje jednog meseca svoje usluge bez plaćanja nadoknade.
Da bi korisnik - preporučilac ostvario ovo pravo potrebno je da Astra Telekom-u dostavi podatke o potencijalnom novom korisniku i da novi potpisnik Ugovora potvrdi svog preporučioca. Bilo kakve zloupotrebe ovog sistema nagrađivanja će biti sankcionisane u skladu sa zakonskim propisima i Opštim Uslovima korišćenja Astra Telekom usluga.

Sve cene su izražene u dinarima sa uključenim PDVom
Realizacija usluga zavisi od tehničkih mogućnosti i kapaciteta Astra telekom mreže koji se proveravaju pre zasnivanja pretplatničkog odnosa.
Ovaj cenovnik stupa na snagu 01.06.2019.