024 / 555 765 Subotica, Karađorđev put 2

Prekid rada telekomunikacionog saobraćaja

Poštovana/i korisnici,

Zbog radova u mreži Telekoma Srbija, doći će do prekida telekomunikacionog saobraćaja.

U toku izvođenja radova u prekidu će biti ADSL, L2VPN i IPTV servisi u mrežnoj  grupi  024-Subotica, na sledećim lokacijama:

  • Bački Vinogradi

Datum i vreme izvođenja radova:
Datum: 08.02.2018. godine
Vreme: 00:00 h - 06:00 h
Efektivno vreme trajanja prekida: 120 minuta po korisniku.

Za sve dodatne informacije molimo Vas kontaktirajte NOC Beograd:
telefon: +381 11 3069-011 ; +381 11 3069-265
faks: +381 11 3069-756
mail: noc.itmc@telekom.rs