024 / 555 765 Subotica, Karađorđev put 2

Prekid servisa na baznoj stanici Zorka

Dana 07.11.2017. očekuju se prekidi u internet saobraćaju u trajanju 30 do 60 minuta, usled redovnog održavanja tehničke opreme. Prekidi će zahvatiti u intervalima sve korisnike koji se preko bežičnih antena priključuju na baznu stanicu Zorka.
Izvinjavamo se zbog mogućih neprijatnosti.