024 / 257 257 Subotica, Karađorđev put 2

AgCo

AgCo

Klijent: AgCo d.o.o.

Adresa: www.agcodoo.rs

Kompanija AgCo se bavi pružanjem poljoprivrednih usluga i profesionalne konsultacije iz pomenute oblasti poslovanja. Sajt je jednostavan, koncizan, informativne prirode sa svim savremenim funkcijama!   

 

Naručilac sajta opredelio se za moderan responzivni dizajn sa svim savremenim funkcijama, ali u isto vreme veoma jednostavan i potpuno koncizan, a sve u cilju  da se posetiocima sajta olakša pronalaženje potrebnih informacija. Na naslovnoj strani nalazi se pokretni baner. Sajt je prilagođen starosnoj strukturi ciljne grupe kompanije.   

  • AgCo
  • AgCo