024 / 257 257 Subotica, Karađorđev put 2

Osnovne informacije o preduzeću

Puno poslovno ime: DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Skraćeni naziv: ASTRA TELEKOM
Država, mesto i naziv ulice: Srbija, Beograd - Novi Beograd, Milentija Popovića 9
Broj telefona: 011/44-22-009
E-mail adresa: prodaja@astratelekom.com
Web adresa: www.astratelekom.com
Obveznik PDV: DA
PIB: 107597046
Matični broj: 20833378
Broj reg. uloška: 
Trgovinski sud: 
Nadležni organ: RATEL
Pretežna delatnost: KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE (šifra delatnosti: 6110)