024 / 555 765 Subotica, Karađorđev put 2

Online registracija domena

Registrujte nacionalne domene u samo nekoliko koraka!

Zaštitite svoj brend i svoju ideju!


U cilju Vaše udobnosti, automatizovali smo sistem registracije srpskih nacionalnih domena, te iste sada možete registrovati iz fotelje.

U nekoliko brzih i jednostavnih koraka, izaberite pravi domen i registrujte ga pre nego što neko drugi to učini. TippNet Vam sada daje mogućnost online registracije nacionalnih domena, kao i mogućnost zakupa kvalitetnih hosting paketa! Plaćanje se vrši karticom ili uplatom na žiro račun.

Prednosti nacionalnih domena su brojne! Nacionalni domen je ulaznica i odrednica prisustva na određenom tržištu. Nacionalni domeni uživaju prednost u lokalnoj pretrazi, a pored toga u potpunosti štite Vaš identitet, naziv Vaše firme, brenda, proizvoda/usluge, kao i koncept Vaše ideje!

Ne čekajte, neko drugi lako može uzeti domen koji je Vama bitan! Registrujte ga odmah!

Online registracija
Molimo Vas da upitnik popunite sa validnim i tačnim podacima! Lične podatke unesite onako kako su napisani u Vašoj ličnoj karti odnosno rešenju APR-a. Koristite latinično pismo i slova č,ć,š,đ,ž.
Za naziv domena koristite slova engleske abecede, brojeve i srednju crtu (-)!
Želite li kupiti domen hosting uslugu uz domen?
Domen hosting usluga obezbeđuje prostor za Vašu web prezentaciju, čini je dostupnom na Internetu, pruža e-mail adrese, bazu podataka itd. Za pregled parametara pojedinih hosting paketa kliknite ovde.
godina
popust na registraciju domena ( 5% od 5-9 godina, 10% na 10 godina)
Pre isteka Vašeg domena TippNet će vam poslati e-mail obaveštenje na adresu administrativnog kontakta, i isti ćete moći da produžite.

DNS serveri

Podaci o vlasniku domena

Podaci o vlasniku domena

Administrativna kontakt osoba

Tehnička kontakt osoba

Plaćanje


Iznos za uplatu 0 RSD