024 / 257 257 Subotica, Karađorđev put 2

.RS IDN domeni - NOVO!

Domeni sa internacionalizovanim nazivima (Internationalized Domain Name – IDN) su svi oni domeni čiji nazivi mogu da sadrže i slova izvan engleskog alfabeta (tj. ASCII koda). Takva su, na primer, latinička slova sa dijakritičkim znacima, kao što su č, ć, š, ž i đ. Podržavši navedena, kao i još 36 slova iz pisama albanskog, bošnjačkog, hrvatskog, češkog, nemačkog, mađarskog, crnogorskog, rumunskog, romskog, slovačkog, slovenačkog i vlaškog jezika, .RS domen se priključuje velikoj svetskoj porodici IDN domena najvišeg nivoa. Prvi takav domen je bio .COM, još 2000. godine.

 

Početni period registracije .RS IDN domena

  • Početni period registracije .RS IDN domena počinje 10. 12. 2018. u 12:00 časova
  • U tom periodu .RS IDN domen može da registruje samo registrant postojećeg .RS domena
  • Registranti novih .RS domena, registrovanih tokom ovog perioda, takođe mogu da registruju odgovarajući .RS IDN domen
  • IDN naziv domena može na određenim pozicijama da sadrži jedno „IDN slovo“ umesto jednog „ASCII slova“ (npr. „č“ ili „ć“ umesto „c“, „š“ umesto „s“ itd)
  • .RS IDN domen se registruje kod ovlašćenog registra (OR-a) kod koga je već registrovan odgovarajući .RS domen
  • RNIDS-ove nadoknade za registraciju .RS IDN domena biće iste kao i nadoknade za registraciju odgovarajućih .RS domena, u svim domenskim prostorima (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS, .IN.RS).

Koraci u procesu registracije:

  1. Registrant na RNIDS-ovoj veb stranici (https://idn.rnids.rs/register.php) podnosi zahtev za registraciju .RS IDN domena
  2. Po dobijanju povratne poruke, registrant daje saglasnost za registraciju .RS IDN domena klikom na verifikacioni link
  3. Po dobijanju poruke sa potvrdom da je njegov zahtev prošao verifikaciju RNIDS-a, registrant OR-u plaća nadoknadu za proceduru registracije .RS IDN domena
  4. .RS IDN domen je registrovan

Istekom početnog perioda registracije, 05. 03. 2019. u 12:00 časova počinje slobodna registracija IDN naziva u okviru .RS domena, što znači da može da ih registruje bilo ko, bez obzira na to da li već ima registrovan neki .RS domen ili ne. Tada će i u okviru .СРБ domena početi registracija naziva sa proširenim setom ćiriličkih slova iz pisama bugarskog, makedonskog, ruskog, rusinskog, ukrajinskog i vlaškog jezika.