024 / 257 257 Subotica, Karađorđev put 2

Registracija nacionalnih domena

Registracija domena jedan je od prvih koraka u zaštiti Vašeg poslovnog identiteta. Registracijom domena štitite svoj brend, svoju poslovnu ideju, svoj biznis. U svetu savremene komunikacije, naziv Internet domena, web adrese i e-mail adrese, sastavni je deo identiteta jednog preduzeća. Registrujte svoj domen na vreme!


Registracijom domena dobijate svoje mesto na Internetu! Naziv Internet domena je deo Vaše (i samo Vaše!) sopstvene web i e-mail adrese. Vaš domen je osnova Vašeg sajber domena. Zato je važno da registrujete željeni domen pre nego što neko to učini pre Vas! Ne zadovoljavajte se prisustvom na društvenim mrežama. Njihova prednost jeste jednostavna i stalna komunikacija sa postojećim i potencijalnim kupcima, ali njihov pravi smisao je zapravo: PRIVLAČENJE POSETILACA NA SVOJ SOPSTVENI SAJT. 

 

 

TippNet je ovlašćeni registar za nacionalne .rs i .срб domene!

Zaštitite svoj biznis i svoj brend na Internetu! Registrujte nacionalni domen! Nacionalni domen je odrednica prisustva na određenom tržištu. Sigurno ste primetili kako su i mnogi veliki svetski brendovi već prisutni na našim nacionalnim domenima. Dovoljno je da pođemo od Google-a. Nije zanemarljiva činjenica, da sam Google daje prednost lokalnim sajtovima na nacionalnim Internet domenima.  

Nacionalni domeni su još uvek dostupni i na raspolaganju Vam je mnogo interesantnih, a slobodnih domena u okviru nacionalnog adresnog prostora. Registrovani nacionalni domen štiti identitet Vašeg biznisa, brenda, proizvoda/usluge, štiti Vašu ideju na domaćem Internet prostoru!

Godišnji zakup RS domena

Domain Cena
.in.rs domain 600 din
.co.rs domain 960 din
.org.rs domain 960 din
.edu.rs domain 960 din
.rs domain 2.280 din
Zaštita privatnosti podataka o kontaktu 600 din
Prenos registracije domena između registranata 660 din
.срб domain 840 din
.од.срб domain 540 din
.пр.срб domain 540 din
.обр.срб domain 540 din
.орг.срб domain 540 din


Registraciju domena u TippNetu možete da obavite veoma brzo i jednostavno. Učinite to lično na adresi Karađorđev put 2 u Subotici, ili pak online u svega nekoliko koraka. 

Za sva pitanja, pozovite 024/556-400 svakog radnog dana od 8h do 16h i subotom od 8h do 13h, ili pošaljite e-mail na adresu: noc@tippnet.rs 

 

Postupak registracije u nekoliko koraka

Ako će vlasnik domena biti firma ili organizacija, ponesite sa sobom jednu kopiju izvoda iz Agencije za privredne registre ili kopiju rešenja o osnivanju organizacije. 

Proverite da li je nacionalni domen koji želite slobodan, pogledajte cene, odštampajte i popunite zahtev, donesite ga zajedno sa gore navedenim dokumentima u TippNet i domen je vaš!


Registrujete nacionalni domen online! 

 

Opšte informacije:

Registracija domena u okviru rsTLD registra obavlja se u okviru sledećih adresnih prostora:

  • .rs - namenjen svim zainteresovanim licima;
  • .co.rs - namenjen privrednim subjektima;
  • .org.rs - namenjen ostalim registrovanim organizacijama;
  • .edu.rs - namenjen obrazovnim institucijama i organizacijama;
  • .in.rs - namenjen fizičkim licima;
  • .ac.rs (delegiran) - namenjen visokoškolskim ustanovama;
  • .gov.rs (delegiran) - namenjen državnim institucijama.

Registrant domena u okviru rsTLD registra može biti:  

  • fizičko ili pravno lice, srpski državljanin;
  • strano fizičko ili pravno lice;

RNIDS registruje domen po ispravno podnetom zahtevu za registraciju, koji registrant podnosi RNDIS-u posredstvom ovlašćenog registra. Registrant može da registruje jedan ili više domena u okviru rsTLD registra i za svaki podnosi poseban zahtev.
Podnošenjem zahteva za registraciju, registrant potvrđuje da prihvata ove Opšte uslove ugovora o registraciji .rs domena i da je u potpunosti saglasan sa njima.
Registrant je, prilikom podnošenja zahteva za registraciju, dužan da pruži istinite, ispravne i potpune podatke o sebi, administrativnom i tehničkom kontaktu, kao i podatke o primarnom i sekundarnom DNS serveru za domen.
Domen se registruje na rok od jedne do deset godina, uz mogućnost obnavljanja registracije.
Registrant plaća ovlašćenom registru naknadu za poslove registracije domena u trenutku podnošenja odgovarajućih zahteva ovlašćenom registru, a u skladu sa ugovorom koji sklopi sa njim.
 

Registar nacionalnog Internet domena Srbije (skraćeno: RNIDS) je stručna, nevladina i neprofitna Fondacija obrazovana radi upravljanja nacionalnim internet domenima .RS i .СРБ. Opšti uslovi o registraciji naziva nacionalnih internet domena.