024 / 555 765 Subotica, Karađorđev put 2

Paketi i cene

Ultra brza internet mreža nove generacije!

SuperFIBER ponuda

SuperFiber paketi usluga dostupni su u gradu Subotici u skladu sa raspoloživošću optičke mreže

  Naziv paketa Max brzina (down/up) Mesečna pretplata
FTTH SuperFIBER 30 30/30 1,599 din
SuperFIBER 50 50/50 1,899 din
SuperFiBER 150 150/150 3,999 din
  Naziv paketa Broj kanala Mesečna pretplata
TV MINI* 40 699 din
START* 60 999 din
PLUS* 100 1,099 din

* TippNet zadržava pravo izmene ponude TV kanala.
* Usluga Televizije je dostupna samo u okviru MIX paketa (uz obavezno korišćenje usluge FTTH interneta).

  Naziv paketa Max brzina (down/up) Televizija Mesečna pretplata
FTTH + TV MIX NET30 + TV 30/30 Mini 1,999 din
MIX NET50 + TV 50/50 Mini 2,299 din
MIX NET150 + TV 150/150 Mini 4,499 din
MIX NET30 + TV 30/30 Start 2,299 din
MIX NET50 + TV 50/50 Start 2,599 din
MIX NET150 + TV 150/150 Start 4,799 din
MIX NET30 + TV 30/30 Plus 2,399 din
MIX NET50 + TV 50/50 Plus 2,699 din
MIX NET150 + TV 150/150 Plus 4,899 din

„Preporuči i osvoji“:

Svim korisnicima omogućuje se korišćenje TippNet „Preporuči i osvoji“ ponude koja podrazumeva da za svakog preporučenog novog potpisnika ugovora za usluge TippNet-a korisnik – preporučilac ostvari pravo na korišćenje jednog meseca svoje usluge bez plaćanja nadoknade.

Da bi korisnik - preporučilac ostvario ovo pravo potrebno je da TippNet-u dostavi podatke o potencijalnom novom korisniku i da novi potpisnik Ugovora potvrdi svog preporučioca. Bilo kakve zloupotrebe ovog sistema nagrađivanja će biti sankcionisane u skladu sa zakonskim propisima i Opštim Uslovima korišćenja TippNet usluga.

Dodatne opcije i pogodnosti:

  • 1 email adresa @tippnet.rs
  • pristup Astra telekom promotivnim servisima
  • Mesečna naknada za iznajmljivanje dodatnog STB uređaja za drugi televizor - 299 din
  • Mesečna naknada za Arena Sport doplatni paket - 499 Din.
  • Mesečna naknada za 18+ doplatni paket - 199 Din.
  • Mesečna naknada za korišćenje statičke javne IP adrese – 500 Din.

Napomena:

Realizacija usluga zavisi od tehničkih mogućnosti i kapaciteta mreže koji se proveravaju pre zasnivanja pretplatničkog odnosa.

Sve cene su iskazane sa uključenim PDVom.

Minimalna dužina ugovorne obaveze iznosi 24 meseca.

Ovaj cenovnik stupa na snagu 01.12.2017.

Cenovnik ostalih usluga

Troškovi obrade prevremenog raskida korisničkog Ugovora

Grupa paketa 2 godine
Internet paketi 10,000 din
MIX paketi 17,000 din

Cene su izražene sa uključenim PDV-om.

Rok za obradu zahteva za jednostrani otkaz Ugovora je 30 dana od datuma podnošenja.

Prilikom podnošenja zahteva za otkaz korisnik je dužan da podmiri sve zaostale pretplate do poslednjeg dana u kalendarskom(obračunskom) mesecu i vratu kompletnu i neoštećenu opremu koju je dobio na korišćenje.

Cenovnik oštećene/otuđene/izgubljene opreme

Naziv Cena
ONT uređaj 8,000 din
TV Set-top-box 6,000 din
Daljinski upravljač 300 din

Cene su izražene sa uključenim PDV-om.

Cenovnik se primenjuje u slučajevima gubitka/otuđenja ili fizičkog oštećenjeća korisničke opreme.

Korisnička oprema mora biti vraćena u najpribližnijem stanju kao prilikom preuzimanja (ispravna, čista i kompletna u originalnoj ambalaži).

Cenovnik preseljenja priključka i parkiranje

Naziv Cena
Preseljenje internet priključka 2,000 din
Parkiranje usluge besplatno

Cene su izražene sa uključenim PDV-om.

Cenovnik se primenjuje u slučajevima koji zahtevaju izlazak tehničkog lica na teren.

Tehnička podrška na terenu

Naziv Cena
Podešavanje klijentske opreme na zahtev klijenta 1,000 din

Cene su izražene sa uključenim PDV-om.