024 / 257 257 Subotica, Karađorđev put 2

Mapa pokrivenosti

Mreža naših predajnika u Subotici pokriva ceo grad i konstantno se širi. Sve više predajnika opremljeno je i antenama koje omogućuju pristup 5G mreži.

Važno: da biste mogli da pristupite našoj bežičnoj mreži neophodno je da postoji optička vidljivost između Vaše antene i našeg predajnika. Ako sami montirate wireless opremu, vodite o tome računa.

Ako želite 5G pristup, naši monteri će izaći na teren i utvrditi da li postoji optička vidljivost.

Legenda:   2.4 GHz i 5G 2.4 GHz